Kontakt

emailová adresa společenství: sksd@sksd.cz 

Shromáždění se konají pravidelně každou sobotu od 10:00 do 12:30 hodin 
v Lutherově sále Evangelické církve A. V. na Husově náměstí – 4 v Ostravě (centrum). 

YouTube kanál SKSD Ostrava: https://www.youtube.com/@sksdostrava9924