Kontakt

emailová adresa společenství: sksd@sksd.cz 

Shromáždění se konají pravidelně každou sobotu od 9.45 do 12.30 hodin 
v Lutherově sále Evangelické církve A. V. 
na Husově náměstí – 4 v Ostravě (centrum).