To jsme MY

Společenství křesťanů sobotního dne, z.s.

Husovo náměstí 4, MORAVSKÁ OSTRAVA

ČEMU ŽE TO VLASTNĚ VĚŘÍME?

Věříme v milujícího, odpouštějícího a všemocného boha

Scházíme se v sobotu pexels-anna-shvets-3771605-kopie

SOBOTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Scházíme se pravidelně každou sobotu. Věříme, že se to tak má dělat. A navíc takto budujeme vztahy v našem Společenství.

Modlíme se zpíváme pexels-kampus-production-7799586-kopie

ZPÍVÁME A MODLÍME SE K BOHU

Společené zpívání a modlitby jsou nedílnou součástí našich bohoslužeb.
I takto vyjadřujeme náš vztah k Bohu a také k sobě navzájem.

Rozvažujeme nad Písmem svatým pexels-kindel-media-7155295-výřez

ROZVAŽUJEME NAD PÍSMEM SVATÝM

Nás Otec nám zanechal písemné sdělení, ze kterého můžeme dnes a denně čerpat mnoho inspirací pro nesčíslné situace všedního dne.

COPAK JE TO ZA PODIVNOU SPOLEČNOST?

Už v minulosti jeden moudrý muž říkal, že budeme mnoha lidem za blázny

Slovo Křesťané vyjadřuje – patřící Kristu
   Usilujeme navázat na vzor prvotního apoštolského křesťanství, a to ve víře i v životě. Přijali jsme biblické zásady víry opírající se pouze o Písmo Svaté, které uznáváme za spolehlivý pramen Božího zjevení. Přijali jsme, a vyzná- váme pouze to učení, o kterém si myslíme, že je ukázané v Božím slově a ve vzoru prvních křesťanů.
    Věříme, že opravdu patříme Ježíši Kristu, čímž rozumíme následovat Ho ve všem a setrvávat s Nim v živém společenství.   
     Osobní setkání s Bohem skrze Ježíše Krista a osobní pocítění víry si ceníme jako nejvyšší křesťanskou hodnotu. Proto velký důraz klademe na znovuzrození, které shodně se slovy Pana Ježíše, je základní podmínkou spasení ( Jan 3,1-7 ), a které „provede“ hlubokou přeměnu srdce, charakteru a života člověka.

A NYNÍ PONĚKUD PODROBNĚJI

V CO NEBO V KOHO VĚŘÍME?

pexels-tima-miroshnichenko-5206052

BIBLE

ANEB PÍSMO SVATÉ

Svatá Písma – Starého a Nového zákona (kanonické knihy) jsou inspirovány Bohem, jsou jedinou autoritou pravdy a víry a podávají úplnou zvěst ke spasení člověka.

JEŽÍŠ KRISTUS

ANEB BOŽÍ SYN

je jednorozený syn Boží zrozený z Boha Otce, a Spasitel světa. Z vůle Boha Otce přišel na Zem v lidském těle, aby svou obětí smířil padlého člověka s Bohem a vykoupil lidstvo z věčné smrti.

pexels-juan-pablo-serrano-arenas-1250452_M
pexels-guy-kawasaki-1654480_M

SPASENÍ

ANEB ZÁCHRANA

Spasení je nezasloužený Boží dar z Boží milosti. Spasení bylo dokonáno v oběti Pána Ježíše Krista. Jsme zachráněni od věčné smrti. Nikoli od hloupých lidí. Spasení dosahujeme vírou a pokáním.

KDE JSME
K NALEZENÍ?

TADY JE MAPKA

KDE jsme k viděnÍ?

Můžeš nás najít na kanále YOUTUBE kam přenášíme část sobotních bohoslužeb. Konkrétně to, co nazýváme KÁZÁNÍ/ZAMYŠLENÍ.
Například kázání Jonáše.

Použité obrázky pocházejí z PEXELS.COM, případně z mediálního archívu SKSD, z.s. v Ostravě.